Stowarzyszenie

O nas

Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Pile przeznaczony jest dla 70 osób przewlekle somatycznie chorych. Mieszkańcami są osoby w podeszłym wieku oraz osoby z różnym stopniem zaburzeń o charakterze otępiennym i chorobą Alzheimera.
Usługi na rzecz osób dotkniętych przypadłościami wieku i różnymi schorzeniami są świadczone na najwyższym poziomie. W tym celu realizowany jest Indywidualny Program Wsparcia, dostosowany do rodzaju schorzeń i możliwości psychofizycznych mieszkańca.
Efektem takiej dostępności do usług jest zapewnienie mieszkańcom Domu poczucia bezpieczeństwa, pewności emocjonalnej, likwidacja ograniczeń fizycznych i psychicznych, zaś dla mieszkańców przebywających w łóżkach – stworzenie możliwości poprawy stanu zdrowia.

Mieszkańcy Domu wybierają spośród siebie Samorząd Mieszkańców, którego członkowie współpracują z dyrekcją i pracownikami Domu, reprezentując mieszkańców w Domu i na zewnątrz.
Mieszkańcy Domu mają możliwość korzystania z organizowanych przez Dom wyjazdów, pikników, imprez kulturalnych, uroczystości religijnych. Na terenie Domu organizowane są liczne imprezy integracyjne, okolicznościowe, pogadanki tematyczne, mające na celu wypełnienie czasu i dostarczenie mieszkańcom radości, wzruszeń, zapobieganie monotonii, izolacji i samotności.
Wszystkie formy i metody pracy terapeutycznej konsultowane i wspierane są przez zatrudnionego w Domu psychologa. Opieką psychologiczną objęte są , prócz mieszkańców, również ich rodziny. W sytuacjach trudnych, mają możliwość korzystania ze specjalistycznych usług psychologicznych, wsparcia i form terapii dostosowanych do bieżących potrzeb. Potrzeby emocjonalne mieszkańców zaspokajane są również poprzez pracę Pracowników Pierwszego Kontaktu. Ta forma opieki i wsparcia wdrożona przed laty i wciąż doskonalona, jest formą sprawdzoną, dobrze odbieraną przez mieszkańców, zapewniającą dobre rozeznanie potrzeb i oczekiwań mieszkańca oraz możliwości właściwego poziomu ich zaspokajania.

W gabinecie rehabilitacyjnym prowadzone są zabiegi z zakresu kinezyterapia (tzn. ćwiczenia ogólnousprawniające, terapia indywidualna), fizykoterapii (pole magnetyczne, elektroterapia, ultradźwięki, laseroterapia, światłolecznictwo) oraz masaż leczniczy i drenaż limfatyczny.

Dom pełni ważną funkcję w systemie edukacji i doskonalenia zawodowego uczniów i studentów oraz w kształtowaniu szacunku dla osób starszych i chorych. Realizowane są praktyki zawodowe słuchaczy szkół pomaturalnych i studentów, a także programy Powiatowego Urzędu Pracy, przygotowujące do pracy z osobami niepełnosprawnymi.
Duże wsparcie i pomoc Dom otrzymuje ze strony Stowarzyszenia Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej w Pile, Pilskiego Banku Żywności oraz licznych dobroczyńców.

Adres

ul. 11 Listopada 40, Piła

Telefony

tel. (67) 212-26-43

Do pobrania